UA-72164723-1

UŽ VISĄ AUKSĄ BRANGESNĖ LAISVĖ!

Evaldas Grigonis

UŽ VISĄ AUKSĄ BRANGESNĖ LAISVĖ!

XVI amžiuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės veikėjo, Vilniaus universiteto ir jo bibliotekos mecenato Leono Sapiegos prakalboje Lietuvos Trečiajam Statutui pasakyta mintis, kad žmogui neįkainojamas turtas yra laisvė, nepriklausomybė, kaip niekada aktuali ir šiandien. 2018 m. minėdami Lietuvos valstybės atkutimo 100-metį, turime puikią progą apmąstyti mūsų valstybės istoriją ir tradicijas, pasidžiaugti brangiausiomis mums suteiktomis vertybėmis — nepriklausomybe, tikėjimu, laisve.

Vilniaus universiteto biblioteka, siekdama jptasminti šią sukaktį, visuomenei pristato leidinį Už visą auksą brangesnė laisvė!, kuriame pateikiami unikalūs dokumentai, susiję su Lietuvos valstybe nuo pat ankstyviausių Lietuvos paminėjimų iki nepriklausomos valstybės atkūrimo XX amžiuje. Tikimės, kad šis parodos katalogas prisidės prie šimtmečio šventės reikšmingumo ir visiems mums dar karrą primins, kokia didžiulė dovana yra gyventi savo demokratinėje valstybėje, kurios idėja paremta laisvės idealais. Notėtume parodyti spalvingą, garbingą, pasididžiavimo vertą kelią į nepriklausomybę, kurį šiandien, įsisukę į kasdienius rūpesčius, pamirštame ir nuvertiname, taip pat tautos didybę, jos galią bei tvirtybę istorinių suiručių, sukilimų, sunkmečių laikotarpiais, nes tikrai ne kiekviena valstybė turi tokią turtingą, įkvepiančią istoriją, kurią verta prisiminti ne tik pet didžiąsias šventes. Išsaugojome ir lieruvių kalbą, kuriai ne kartą buvo pranašaujamas išnykimas, užmarštis.
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis - mūsų istorijos ir tradicijų apmąstymo, ptaeities vertybių ir valstybingumo pagerbimo metas, tautos, kurios didžiausias noras būti laisvai, pasiaukojimo paminėjimas.
Jaunoji Lietuvos karta auga atviroje visuomenėje, išsivadavusioje iš totalitarizmo ir petsekiojimų. Išminties ir stiprybės turėtume semtis iš istorinių asmenybių, kurios prieš 100 metų atliko didžiulį darbą atkurdamos šalies valstybingumo pamatus. Tik sukūtusi nacionalinę valstybę, tauta gali jaustis visavertė.

Atkurdami valstybingumą 1990 m. buvome labai vieningi, kiekvienas pasijutome tikru valstybingumo atkūrimo proceso dalyviu — Lietuvos piliečiu, nes valstybė - tai mes visi, kurie norėjome būti laisvi, turėti laisvą, nepriklausomą valstybę, savo kalbą, savo tradicijas, savo papročius ir kultūrą. Tęsiame šią tradiciją ir esame įsipareigoję vasario 16 dieną nužymėtiems kilniems idealams. Tesuvienija demokratijos ir vienybės šventė - laisvės šimtmetis - bendriems darbams Lietuvos labui!

„Prisijungusi Lietuva“
Vilnijos vartai
Interaktyvi biblioteka
E. klasikos paieška
Epilietis
Atraskite 54,165,855 meno darbų, istorinių įrankių, knygų, video ir garso įrašų iš visos Europos.
Skirkite 2% GPM bibliotekai naujoms knygoms įsigyti