UA-132470613-1

BEN HURAS

Lewis Wallace

BEN HURAS

Knyga „Ben Huras. Kristaus istorija“ dažnai vadinama geriausiu pasaulyje istoriniu romanu. Jis kviečia skaitytoją nusikelti į Senovės Romos laikus, į Judėjos provinciją, kur kilmingas žydas Judas Ben Huras siekia apginti suterštą savo šeimos garbę ir išgelbėti dingusias motiną ir seserį. Judo Ben Huro sugrįžimo istorija romane persipina su Jėzaus evangeline veikla – šie du siužetai lygiagrečiai kuria pasakojimo giją.
Įvykus nelaimingam atsitikimui, šlovės siekiantis Judo Ben Huro vaikystės bičiulis Masala apskundžia pagrindinį romano herojų norėjus nužudyti naujai paskirtą Romos vietininką. Nekaltas Judas be teismo nuteisiamas ir tampa vergu, pasmerktu visą gyvenimą irkluoti Romos galeras. Tačiau susidraugavęs su laivo kapitonu, jis susigrąžina laisvojo statusą ir tampa profesionaliu kariu ir raiteliu. Grįžęs į Jeruzalę, Judas Ben Huras siekia atkeršyti už savo šeimos garbę. Tačiau kaip jo požiūrį į kerštą pakeis savo akimis matytas Kristaus nukryžiavimas?

Šis biblinis epas, pasakojimas apie nuopuolį ir pakilimą, įtrauks ir nereligingą skaitytoją, nes jame svarstomos aktualios meilės, ištikimybės ir kilnumo problemos. Gerai pažįstami bibliniai epizodai čia pateikiami gyvai ir vaizdžiai, o Ben Huro asmenybės pavyzdys daro romaną aktualų tiek šiandien, tiek būsimoms kartoms.

Vos pasirodžiusi, „Ben Huras. Kristaus istorija“ tapo bestseleriu JAV, pralenkusiu Harrietos Beecher „Dėdės Tomo trobelę“. Jį tik 1936 m. iš sąrašo viršūnės išstūmė Margaret Mitchell knyga „Vėjo nublokšti“. Lew Wallace istorinį romaną palaimino pats popiežius Leonas XIII – tai pirmoji pasaulyje knyga, susilaukusi tokio pripažinimo. Pagal ją 1959 m. sukurtas filmas laikomas viena geriausių kada nors sukurtų juostų – 1960 m. jis susišlavė rekordinį vienuolika „Oskaro“ statulėlių.

„Prisijungusi Lietuva“
Vilnijos vartai
Interaktyvi biblioteka
E. klasikos paieška
Epilietis
Atraskite 54,165,855 meno darbų, istorinių įrankių, knygų, video ir garso įrašų iš visos Europos.
Skirkite 2% GPM bibliotekai naujoms knygoms įsigyti