Ž

DANUTĖ ONA ŽILIENĖ gimė 1936 m. birželio 11 d. Semeliškėse, mirė – 2013 m. kovo 23 d. Socialinių mokslų daktarė mokslininkė, pedagogė, visuomenės veikėja, daugelio knygų ir straipsnių autorė, redaktorė, Valdorfo pedagogikos Lietuvoje įkūrėja ir humanistinės pedagogikos skleidėja, „Lietuvos valsčių“ serijos autorė. Gyveno Vilniuje.

D. Ališauskaitė–Žilienė gimė Semeliškėse ir ten gyveno penkerius metus (iki 1941 metų). Mama – Stefanija Ališauskienė, tėvas Juozas Ališauskas, jis buvo valsčiaus raštinės raštininkas. Dėdė Jonas Ališauskas – Semeliškių seniūnas, kurio įkurtą darželį lankė D. O. Žilienė. Vėliau su tėvais išvyko gyventi į Žiežmarius, kur mokėsi iki 7 klasės. Grėsė tremtis, keletas semeliškiečių rinko parašus dėl Žilių šeimos trėmimo, tačiau užtarė Orlovų šeima iš Žiežmarių. Po karo grįžo į Semeliškes (1947–1948), kur tėvai atgavo savo namą (jame buvo įkurta ambulatorija). D. O. Žilienės vaikystės atsiminimai apie Semeliškes išleisti straipsnių rinkinyje „Semeliškės“ (2006). Semeliškėse baigusi 8 klases įstojo į Trakų mokytojų seminariją, kurią baigė su pagyrimu 1954 m. Vėliau be stojamųjų egzaminų buvo priimta į Vilniaus pedagoginį universitetą, Lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą, kurį baigė 1960 m., taip pat baigė aspirantūrą. Dirbo Žaslių, Kauno vidurinių mokyklų mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ir užmokyklinių įstaigų direktore. 1980 m. apsigynė daktaro laipsnį tema „Apsakymo mokymas vidurinėje mokykloje“. 1989 m. tapo docente, 15 metų dirbo Lietuvos Mokytojų tobulinimosi institute (Lietuvos pedagogų kvalifikacijos institute), 7 metus Vilniaus dailės akademijoje pedagogikos docente. 1993 m. Danutės Žilienės iniciatyva buvo įkurtas Lietuvos Valdorfo pedagogikos centras, kurio paskirtis buvo organizuoti seminarus, skleisti gerąją patirtį, kurti programas. 1997 m. prie Valdorfo pedagogikos centro įkūrė leidybos grupę, jai vadovavo.
Danutė Žilienė dažnai lankėsi savo gimtinėje Semeliškėse, Šv. Roko atlaiduose. Su Semeliškėmis, kaip pati yra sakiusi viename interviu, ją siejo tėvų namai, kapai, dukters šeima (ji ištekėjo už semeliškiečio, čia gyvena dukters anyta), Šv. Roko atlaidai, per kuriuos iki šiol pas mane susirenka apie dvidešimt draugų ir giminaičių“.
D. Žilienės dukra Daiva, mamos paraginta, ėmėsi rengti monografiją apie Semeliškių valsčių. Danutė Žilienė aktyviai dalyvavo ekspedicijoje po Semeliškių kraštą, kruopščiai rinko medžiagą, kalbino savo kaimynus, gimines, nuoširdžiai globojo ekspedicijos dalyvius, dosniai dalino patarimus. Danutė Žilienė skubėjo rašyti straipsnius būsimai monografijai „Semeliškės“. Šią knygą Mamos atminimui parengs monografijos vyriausioji redaktorė sudarytoja Daiva Žilytė-Červokienė.
Danutė Ona Žilienė parašė 8 knygas, 50 metodinių–mokslinių straipsnių, redagavo daugiau nei 40 leidinių, skaitė paskaitas mokytojams ir studentams. Jos pedagoginio darbo patirtis – 47 metai (1954–2001), leidybinio darbo patirtis –14 metų (1997–2011).
Pagrindiniai darbai:
Apsakymo mokymas IX–XI klasėje : knyga mokytojams. – 1987. – 85 p.
Eglė – amžinas žaliavimas : apybraižos, analitiniai straipsniai, esė. – 2001. – 219 p.
Mokytojas istorijos kryžkelėse : Atgimimas ir Valdorfo pedagogikos kelias Lietuvoje. – 2005. – 199 p.
Neramaus vaiko samprata Valdorfo pedagogikoje : metodinė medžiaga. – 2012. – 43 p.
Pamaitinkime vaiko sielą : pedagogika su eseistikos kristalas. – 2004. – 168 p.
Šteinerio pedagogika ir jos pasekėjai : metodinis leidinys pedagogams, tėvams ir studentams. – 2002. – 232 p.
Vaiko link : Valdorfo pedagogikos leidinys / [sudarytoja ir redaktorė Danutė Ona Žilienė]. – 2002. – 31p.
Valdorfo pedagogikos leidiniai. – 2011. – 243 p.
Valdorfo pedagogikos sklaida Lietuvoje. – 2008. – 295 p.
Žemaitės kūrybos nagrinėjimas vakarinėje mokykloje : Į pagalbą mokytojui. – 1977. – 36 p.
Žmogaus slėpiniai ir pedagogika : metodinis leidinys mokytojams ir tėvams. – 1997. – 125 p.

Literatūra ir šaltiniai:
1. Danutė Žilienė : 1936–2013: [nekrologas]. „Versmės“ leidykla [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta: 2018-09-06]. Prieiga per internetą: <http://www.versme.lt/nekrologas_ziliene.htm>.
2. Žilienė, Danutė Ona. Semeliškių vaizdai mano atmintyje // Semeliškės. – Vilnius, 2006. – P. 208–212.


Elektrėnų savivaldybės garbės pilietis poetas, filologas, žurnalistas, dainų žodžių autorius.STANISLOVAS ŽLIBINAS gimė 1936 m. liepos 2 d. Rietave, Telšių apskrityje. Elektrėnų savivaldybės garbės pilietis poetas, filologas, žurnalistas, dainų žodžių autorius.

Mokėsi Rietavo vidurinėje mokykloje. Baigė Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą, studijavo prancūzų kalbą, lietuvių kalbą ir literatūrą. 1954 m. respublikinėje spaudoje pasirodė pirmieji S. Žlibino kūriniai. 1959 m. – laikraščio „Tiesa“ redakcijos korektorius, leidinių „Literatūra ir menas“, „Sportas“ redakcijų bendradarbis. 1965–1970 m. savaitraščio „Liaudies sargyboje“ korespondentas. 1970–2000 m. dirbo savaitraštyje „Kalba Vilnius“.
Paskelbė poezijos kūrinių vaikams, dainų tekstų. Poetą išgarsino eilėraštis „Elektrėnų žiburiai“, skirtas tuo metu pradėto statyti miesto garbei.1984 m. išleido jų rinkinį „Kur tas kelelis“.
Kompozitorius Eduardas Balsys pagal šias eiles sukūrė dainą, kuri plačiai žinoma iki šiol.
S. Žlibinas yra kartu kūręs su keturiasdešimčia kompozitorių, parašė daugiau nei tūkstantį dainų. Daugelio jų žodžiai išversti į rusų, prancūzų, lenkų ir kt. kalbas. Populiariausios pagal S. Žlibino žodžius sukurtos dainos: „Berniukai“, „Elektrėnų žiburiai“, „Vėjas man pasakė“, „Mėlynakė Rasa“, „Vyšnios žydi“, „Jaunystė“, „Gromatėlę parašiau“, „Kur tas kelelis“, „Žydėjimo šviesa“, „Motinai“, „Iš glėbio vasaros ugnies“, „Ridig do“ ir kt.
Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narys.
Respublikiniuose dainų konkursuose laimėjo apie 40 premijų, už populiariausias metų dainas paskirtos septynios Stasio Šimkaus premijos. 2004 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi. 2013 m. tapo Rietavo, 2015 m. Elektrėnų savivaldybių garbės piliečiu.

Nuotr. iš kn. Lengvenienė, Birutė. Alkų akys. – Vilnius, 2004, p. 48.

Literatūra ir šaltiniai:
1. Stasys Žlibinas. Vilnijos vartai : personalijos [interaktyvus]. – 2015 [žiūrėta 2018-09-06]. Prieiga per internetą: <http://www.vilnijosvartai.lt/personalijos/stasys-zlibinas/>.
2. Žlibinas Stasys // Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius, 1997. – P. 586; Prieiga per internetą: <http://www.kf.vu.lt/dokumentai/publikacijos/Zurnalistikos-enciklopedija.pdf>.


ePaveldas
Knygų startas
BIBLIOTEKA VISIEMS
Skirkite 1.2% GPM bibliotekai naujoms knygoms įsigyti
„Prisijungusi Lietuva“
Vilnijos vartai
Interaktyvi biblioteka
E. klasikos paieška
Epilietis
Atraskite 54,165,855 meno darbų, istorinių įrankių, knygų, video ir garso įrašų iš visos Europos.
Skaitmeninio raštingumo mokymai