Jagėlonių biblioteka

Darbo laikas:

I–V 10.00–18.00

 
Kontaktiniai duomenys
Vytauto g. 11, 21405 Jagėlonių kaimas, Kietaviškių seniūnija, Elektrėnų savivaldybė
Tel. 8 686 39652
El. paštas jagelonys@esvb.lt

Paslaugos

Knygų išdavimas.
Internetas.
Galimybė naudotis kompiuteriu.
Galimybė skaityti knygas vietoje.
Informacijos spausdinimas, kopijavimas ir skenavimas.

Jagėlonių filialo istorija

Jagėlonių biblioteka įkurta 1951 metais. Pirmoji bibliotekininkė – Emilija Makarevičiūtė. Vėliau darbuotojos dažnai keitėsi. Kiek ilgiau (1956–1971 m.) ir puikiai (kaip prisimena kraštiečiai) dirbo Onutė Černiauskaitė-Betešienė. Bibliotekininkai keitėsi iki to laiko, kol  1994 m. buvo priimta dirbti Angelė Korsakienė, kuri dirbo iki 2016 m. Ją pakeitė bibliotekininkas Rimvydas Naudžiūnas. Nuo 2018 metų rugpjūčio mėn. bibliotekoje dirba Rita Vaišnorienė.

Biblioteka iki 2000 m. gegužės mėn. priklausė Kaišiadorių raj. SVB, o įsteigus naują Elektrėnų savivaldybę, tapo  naujos viešosios  bibliotekos filialu. 2002 m. biblioteka perkelta į erdvesnes pradinės mokyklos patalpas. 2007 m. bibliotekos fondą sudarė daugiau kaip 6,5 tūkst. fiz. vnt. dokumentų, prenumeruojami 27 pavadinimų  periodiniai leidiniai. Aptarnaujama virš 200 vartotojų.

Biblioteka kaupia ir saugo universalų mikrorajono gyventojų poreikius tenkinantį spaudinių ir kitų dokumentų fondą, renka ir saugo kraštotyros medžiagą apie Jagėlonių apylinkių istoriją, kultūrą, žmones. Aptarnauja visus lankytojus, o neįgaliuosius ir senyvo amžiaus žmones lanko namuose. Išduoda knygas į namus, sudaro sąlygas spaudiniais naudotis vietoje. Rengia literatūros parodas, organizuoja žodinius ir vaizdinius renginius, teikia informaciją, atsako į užklausas, skatina vaikus skaityti nuo mažens.

2007 m. laimėjus Viešosios interneto prieigos steigimo kaimo vietovėje (VIPT)  projektą, bibliotekoje buvo įrengtos 4 kompiuterizuotos darbo vietos vartotojams, pajungtas daugiafunkcinis kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo aparatas, sumontuoti nauji baldai, atliktas patalpų remontas.

2019 m. pradžioje Jagėlonių bibliotekoje buvo 6540 egz. dokumentų, 121 skaitytojas, kurie per metus apsilankė 1492 kartus. Skaitytojams per metus vidutiniškai išduota 1648 dokumentai. Filiale organizuojami įvairūs renginiai, eksponuojamos parodos, sukaupta daugiau kaip 100 kraštotyrinių leidinių.

ePaveldas
Knygų startas
BIBLIOTEKA VISIEMS
Skirkite 1.2% GPM bibliotekai naujoms knygoms įsigyti
„Prisijungusi Lietuva“
Vilnijos vartai
Interaktyvi biblioteka
E. klasikos paieška
Epilietis
Atraskite 54,165,855 meno darbų, istorinių įrankių, knygų, video ir garso įrašų iš visos Europos.
Skaitmeninio raštingumo mokymai