UA-132470613-1

Apie mus

Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka įsteigta Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Elektrėnų savivaldybės įstaigų steigimo“ Nr. 34, 2000-05-31, buvusio miesto bibliotekos-filialo patalpose. Direktore paskirta Genė Dapkevičienė, buvusi filialo vedėja. Elektrėnų SVB priklauso: 1 miesto ir 10 kaimo filialų. Elektrėnų SVB kaupia ir saugo universalų krašto poreikius tenkinantį spaudinių ir kitų dokumentų fondą, renka ir saugo kraštotyros medžiagą apie visą Elektrėnų savivaldybę. Bibliotekoje rengiamos parodos, organizuojami renginiai, teikiama įvairi informacija.

Misija – skatinti bendruomenės skaitymą, žinių visuomenės kūrimą, rūpintis jos švietimu, užtikrinant saviraiškos laisvę, teisę gauti informaciją, suteikiant galimybę visiems ir kiekvienam Elektrėnų savivaldybės gyventojui naudotis viešosios bibliotekos ir jos filialų informaciniais ištekliais, dokumentų fondais ir sukauptais krašto kultūros paveldo šaltiniais, racionaliai panaudojant turimus finansinius ir žmogiškuosius išteklius.
Vizija – viešoji biblioteka – patraukli, saugi ir patogi darbui, saviraiškai, poilsiui ir mokymuisi, skirta įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms.

Bibliotekos plėtros strateginiai tikslai ir uždaviniai:
– Didinti gyventojų sutelkimą į bibliotekas, gerinant paslaugų kokybę, sukuriant visoms gyventojų grupėms prieinamą viešosios bibliotekos tinklo paslaugų sistemą, ugdant gyventojų informacinį raštingumą.
– Įrengtiir išlaikyti modernią, jaukią bei šiuolaikišką viešosios bibliotekos ir filialų patalpų infrastruktūrą, teikiančią vartotojams galimybę patogiai, laisvai ir sistemingai dirbti, mokytis, ilsėtis bibliotekoje.
– Sukurti pažangią informacinių technologijų infrastruktūrą viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose, plėtoti informacinę visuomenę, įgyvendinant gyventojų teisę į informacijos ir žinių prieigą.
– Komplektuoti dokumentų fondą, laikantis kokybės ir aktualumo principo bei atsižvelgiant į gyventojų poreikius.
– Kaupti kraštotyros spaudinių fondą, rengti kraštotyros darbus.
– Organizuoti savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinį bei informacinį aptarnavimą. Sudaryti galimybę vartotojams naudotis Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos, jos filialų ir kitų Lietuvos bibliotekų fondais.
– Dalyvauti formuojant Lietuvos bibliotekų fondą ir kuriant bei tobulinant LIBIS.
– Organizuoti su bibliotekų veikla susijusius kultūrinius, literatūrinius ir edukacinius renginius.
– Rengti bei įgyvendinti investicinius projektus bibliotekų veiklos srityje, ieškoti papildomo finansavimo.
– Teikti neformalaus ugdymo paslaugas.
– Kurti naujas ir tobulinti esamas bibliotekos paslaugas, paremtas nustatytais vietos bendruomenių poreikiais.
– Bendradarbiauti su savivaldybės meno, švietimo, kultūros, jaunimo ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis.
– Nuolat tirti gyventojų poreikius, tobulinti bibliotekos darbą, kelti bibliotekos darbuotojų kvalifikaciją.
– Sudaryti galimybę bibliotekų vartotojams nemokamai naudotis kompiuterinėmis technologijomis bei internetu.
– Gerinti bibliotekos įvaizdį, bendradarbiauti su vietos bendruomene.
– Nuolat ieškoti būdų kaip atnaujinti bibliotekų patalpas bei materialinę bazę.

Savivaldybės viešoji biblioteka yra bibliografinio, informacinio ir metodinio darbo centras. VB skyriai yra atviri visiems.

2004 m. liepos mėn. buvo pradėtas ir 2007 m. baigtas statyti naujas viešosios bibliotekos pastatas. Statybos darbus atliko konkursą laimėjusi UAB „Ranguva“. Naujos bibliotekos techninį projektą parengė UAB „JAS“ (Kaunas). Projekto vadovas - Virginijus Juozaitis, architektas - Mantas Rašimas.
Bibliotekai šiuolaikinio dizaino baldus pagamino UAB „Promodus“ ir UAB „Vildeta“. Naujo bibliotekos pastato pirmame aukšte įrengta 160 vietų konferencijų salė, periodikos bei interneto skaityklos suaugusiems. Antrame – Vaikų literatūros skyrius su kompiuterių sale bei Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyrius. Vaikų literatūros skyriuje įrengta žaisloteka patiems mažiausiems. Lankytojus kviečia naujos, erdvios meno ir užsienio kalbų bei informacijos skaityklos, įsikūrusios trečiajame bibliotekos aukšte. Čia yra ir Spaudinių komplektavimo skyrius bei bibliotekos administracija.

2007 m. rugsėjo 11 d. iškilmingai atidarytas naujas sav. viešosios bibliotekos pastatas. Tradicinę įkurtuvių juostą perkirpo LR Seimo narys B. Bradauskas, Elektrėnų savivaldybės meras A. Vyšniauskas ir UAB „Ranguva“ direktorius V. Jankauskas. naują pastatą pašventino Švč. Mergelės Marijos - Kankinių karalienės bažnyčios klebonas J. Sabaliauskas ir kunigas M. Talutis.

Atidarymo šventėje dalyvavo LR Kultūros ministerijos sekretorius R. Kvietkauskas, LNB direktorius V. Gudaitis, Elektroninės informacijos skyriaus vedėja A. Vaškevičienė, Bibliotekininkystės centro direktorė R. Kvietkauskienė, Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus VB direktorius P. Zurlys, pavaduotoja A. Skuodytė, Metodikos skyriaus vedėja R. Paliukaitė, LBD pirmininkė, Utenos A. ir M. Miškinių CB direktorė V. Garunkštytė, Vilniaus apskr. kultūros centro direktorė B. Kurgonienė, ESK Informacijos skyriaus vadovė L. Pilukaitė ir E. Saltonienė, kaimyninių savivaldybių VB direktoriai, Elektrėnų savivaldybės meras A. Vyšniauskas, Elektrėnų savivaldybės meras K. Vaitukaitis, Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius H. Petrauskas, savivaldybės skyrių vedėjai, Elektrėnų miesto organizacijų ir visuomeninių institucijų vadovai, skaitytojai, remėjai.

„Prisijungusi Lietuva“
Vilnijos vartai
Interaktyvi biblioteka
E. klasikos paieška
Epilietis
Atraskite 54,165,855 meno darbų, istorinių įrankių, knygų, video ir garso įrašų iš visos Europos.
Skirkite 2% GPM bibliotekai naujoms knygoms įsigyti